• +46(0)760262602
  • info@4rent.se

Transporttjänster

Leveranstransport

Vår prioritet är att erbjuda de bästa fraktalternativen i Europa. Vår erfarenhet och yrkesmässighet tillförsäkrar högkvalitativ prestanda. Det är av avgörande betydelse för oss att se till att vi använder oss av individuella tillvägagångssätt för varje kund, genom detaljerade studier och utvärdering av möjligheter och planer. Genom konsultationer med specialister på 4rent får du tillgång till den snabbaste, mest praktiska lösningen för din situation, som är både högkvalitativ och ekonomiskt fördelaktig.

Eskort av transporter

Vi genomför eskort för såväl standardmässiga som icke-standardmässiga laster. Vi erbjuder även eskort som inkluderar att inhämta vägtillstånd för icke-standardmässiga laster, och poliseskort för byggnader som kräver sådan eskort. Vi arbetar med beaktande av bestämmelserna i det specifika landets lagstiftning, och tar hänsyn till regler och krav som gäller transportföretag.

Tillhandahållande av en kran

Vi erbjuder våra kunder komplett service — tillhandahållande av kranar på alla arbetsplatser samt högkvalitativ hantering av laster. Vi har etablerat långvarigt samarbete med diverse entreprenörer, som har bevisat sin yrkesmässighet över åren, genom sitt tillhandahållande av ett omfattande utbud av lastkranar på arbetsplatser såväl som i andra sammanhang. Företaget 4rent erbjuder kranar med olika slags kapacitet, som tar i beaktande kunders behov och specifikationer avseende strukturer, vilket låter oss erbjuda högkvalitativ montering av strukturer.